preload

Lekcja 16

Jaka jest dzisiaj pogoda?   Che tempo fa oggi?

Lekcja próbna

Ciąg dalszy...


Skoro sprawy pogodowe mamy już za sobą, możemy przystąpić do nauki czasu przyszłego. Będzie to czas Futuro Semplice, czyli czas przyszły prosty (w odróżnieniu od istniejącego jeszcze czasu przyszłego złożonego), służący przede wszystkim do opisywania zjawisk, które wydarzą się w niedalekiej lub dalszej przyszłości.

Futuro semplice
Czas przyszły prosty
futuro (m.)
przyszłość
semplice
prosty/łatwy/zwykły

Tak, jak w czasie teraźniejszym, i tu będziemy do tematu czasownika dodawali końcówki osobowe, tym razem właściwe dla Futuro Semplice. Przygotowałam dla Ciebie tabelkę, która ilustruje zasady tworzenia tego czasu.


Futuro Semplice I coniugazione -are II coniugazione -ere III coniugazione -ire
io parlerò prenderò finirò
tu parlerai prenderai finirai
lui/lei/Lei parlerà prenderà finirà
noi parleremo prenderemo finiremo
voi parlerete prenderete finirete
loro parleranno prenderanno finiranno

Żeby łatwiej Ci się było nauczyć Futuro Semplice, przedstawiam też tabelkę zawierającą same końcówki:

-ARE -ERE -IRE
-erò -erò -irò
-erai -erai -irai
-erà -erà -irà
-eremo -eremo -iremo
-erete -erete -irete
-eranno -eranno -iranno

Teraz już możesz łatwo zauważyć, że I i II koniugacja odmieniają się dokładnie tak samo, a III różni się od nich tylko pierwszą literką końcówki, która zmienia się z "e" na "i". Cóż, nie bez powodu ten czas nazywa się "semplice" :-)

Pamiętaj, że litery z akcentem trzeba wymawiać najmocniej. Abyś nie miał żadnych wątpliwości, posłuchaj wymowy odmienionych czasowników z tabelki:
parlerò, parlerai, parlerà, parleremo, parlerete, parleranno
będę rozmawiać, będziesz rozmawiać, będzie rozmawiać, będziemy rozmawiać, będziecie rozmawiać, będą rozmawiać
prenderò, prenderai, prenderà, prenderemo, prenderete, prenderanno
wezmę, weźmiesz, weźmie, weźmiemy, weźmiecie, wezmą
finirò, finirai, finirà, finiremo, finirete, finiranno
skończę, skończysz, skończy, skończymy, skończycie, skończą

Ale niestety, jak to często bywa, w czasie Futuro Semplice istnieją też czasowniki, które odmieniają się nieregularnie. Przedstawię Ci po kilka przykładów z każdej grupy czasowników nieregularnych. Resztę znajdziesz w ściądze do tej lekcji. Nieregularne są dwa główne czasowniki "avere" i "essere":

"essere"
iosarò noisaremo
tusarai voisarete
lui/lei/Leisarà lorosaranno

"avere"
ioavrò noiavremo
tuavrai voiavrete
lui/lei/Leiavrà loroavranno

Kilka czasowników posiada końcówki zaczynające się na "a" w każdej koniugacji. Są to:

"dare"
ioda noidaremo
tudarai voidarete
lui/lei/Leida lorodaranno

"fare"
iofa noifaremo
tufarai voifarete
lui/lei/Leifa lorofaranno

"stare"
iosta noistaremo
tustarai voistarete
lui/lei/Leista lorostaranno

Inna grupa czasowników nieregularnych (są to czasowniki II koniugacji) traci w odmianie pierwszą literkę końcówki, czyli "e":

"andare"
ioandrò noiandremo
tuandrai voiandrete
lui/lei/Leiandrà loroandranno

Ostatnia grupa czasowników nieregularnych zamienia jedną spółgłoskę z tematu na podwójne "r":

"venire"
ioverrò noiverremo
tuverrai voiverrete
lui/lei/Leiverrà loroverranno

"volere"
iovorrò noivorremo
tuvorrai voivorrete
lui/lei/Leivorrà lorovorranno

Istnieją też czasowniki, które co prawda odmieniają się regularnie, ale wykazują pewne oboczności w temacie. Są to czasowniki zakończone na "-care" i "-gare" oraz czasowniki zakończone na "-ciare" i "-giare". Te pierwsze w odmianie do tematu dodają "h", aby zachować twardy dźwięk głosek [k] i [g], np. czasownik "pagare", który zachowywał się podobnie w czasie teraźniejszym w 1. os. l. poj. i l.mn. W czasie przyszłym zawiera "h" we wszystkich osobach, bo pierwsza litera końcówki futuro to właśnie zmiękczające "e".

"pagare"
iopagherò noipagheremo
tupagherai voipagherete
lui/lei/Leipagherà loropagheranno

Natomiast czasowniki zakończone na "-ciare" i "-giare" tracą we wszystkich osobach ostatnie "i" z tematu, ale ich wymowa się nie zmienia, bo "c" przed "e" z końcówki futuro wciąż czytane jest jak [cz]. Przykładem jest czasownik "cominciare":

iocomincerò noicominceremo
tucomincerai voicomincerete
lui/lei/Leicomincerà lorocominceranno

Na koniec musisz się dowiedzieć, że często zamiast czasu przyszłego używany jest zwykły czas teraźniejszy, szczególnie wtedy, kiedy planowana czynność jest pewna. Tak samo dzieje się zresztą w języku polskim. Spójrz na zdanie: "Domani vado al cinema" - "Jutro idę do kina". Zdanie jest w czasie teraźniejszym, a przecież mówimy o przeszłości.

Poćwiczymy teraz wspólnie tworzenie czasu przyszłego. Spróbuj samodzielnie podać następujące formy czasowników:

1. Fare: 2. os. l. poj.
2. Sapere 1. os. l. poj.
3. Ballare 1. os l.mn.
4. Chiudere 3. os. l.mn.
5. Arrivare 2. os. l.mn.
6. Partire 3. os. l. poj.

Jak zwykle porównaj swoje odpowiedzi z moimi:

[+] Pokaż odpowiedzi
1. Farai
2. Saprò
3. Balleremo
4. Chiuderanno
5. Arriverete
6. Partirà

Czy wszystko się zgadza? Mam nadzieję, że tak. Przejdźmy zatem dalej.

Mówiąc o przyszłości, często używamy określeń czasu. Nauczę Cię teraz kilku z nich:

"Jutro" to po włosku "domani".
domani
jutro
"Pojutrze" to "dopodomani".
dopodomani
pojutrze
Jeśli chcesz powiedzieć, że zrobisz coś np. w przyszłym tygodniu, powiesz:

"la settimana prossima" - "przyszły tydzień/w przyszłym tygodniu".
la settimana prossima (f.)
przyszły tydzień/w przyszłym tygodniu
Słowa "prossimo" będziesz też używał z innymi określeniami czasu, jak "miesiąc" czy "rok" (z rodzajnikiem określonym):

"il mese prossimo - "przyszły miesiąc/w przyszłym miesiącu"
il mese prossimo (m.)
przyszły miesiąc
"l'anno prossimo" - "przyszły rok/w przyszłym roku"
l'anno prossimo (m.)
przyszły rok

Kiedy natomiast będziesz chciał powiedzieć, że coś wydarzy się "za" jakiś czas, użyjesz któregoś ze znanych Ci już przyimków "fra" lub "tra", które tym razem oznaczają właśnie "za (jakiś czas)". Zatem "fra due settimane" to "za dwa tygodnie" a "tra cinque ore" to "za pięć godzin".
fra due settimane
za dwa tygodnie
tra cinque ore
za pięć godzin

Ułóżmy sobie teraz kilka przykładowych zdań:

"Che tempo farà domani?" - "Jaka będzie jutro pogoda?"
Che tempo farà domani?
Jaka będzie jutro pogoda?
"Domani farà bel tempo" - "Jutro będzie ładna pogoda".
Domani farà bel tempo.
Jutro będzie ładna pogoda.
"Ci sarà un temporale" - "Będzie burza".
Ci sarà un temporale.
Będzie burza.
"Ci sarà vento e pioverà" - "Będzie wiatr i będzie padać".
Ci sarà vento e pioverà.
Będzie wiatr i będzie padać.
"Domani il tempo sara variabile" - "Jutro pogoda będzie zmienna".
Domani il tempo sarà variabile.
Jutro pogoda będzie zmienna.
"Ci saranno venti forti" - "Będą silne wiatry".
Ci saranno venti forti.
Będą silne wiatry.
"Dopodomani farà molto caldo" - "Pojutrze będzie bardzo gorąco".
Dopodomani farà molto caldo.
Pojutrze będzie bardzo gorąco.
"Prima ci sarà un temporale ma poi farà bel tempo" - "Najpierw będzie burza, ale potem będzie ładna pogoda".
Prima ci sarà un temporale ma poi farà bel tempo.
Najpierw będzie burza, ale potem będzie ładna pogoda.

Teraz Ty postaraj się samodzielnie ułożyć kilka zdań. Przetłumacz:
1. We wtorek będzie padało.
2. Jutro będzie brzydka pogoda.
3. Pojutrze będzie mgła i będzie zimno.
4. Najpierw będzie pochmurno, ale potem będzie świeciło słońce.
5. Za dwa tygodnie będzie padał śnieg.

Sprawdź, czy dobrze Ci poszło:

[+] Pokaż odpowiedzi
1. Martedì pioverà.
2. Domani farà brutto tempo.
3. Dopodomani ci sarà la nebbia e farà freddo.
4. Prima sarà nuvoloso ma dopo ci sarà il sole.
5. Fra due settimane nevicherà.

Na koniec chciałabym zaproponować Ci ciekawe ćwiczenie. Napiszę w kilku zdaniach prognozę pogody, którą właśnie usłyszałam w telewizji, a Ty po jej przeczytaniu spróbujesz zrobić coś podobnego. Posłuchaj:

"Domani farà brutto tempo. La mattina ci saranno le nebbie, nel pomeriggio sarà nuvoloso e pioverà. Farà molto freddo e tirerà vento forte" - "Jutro będzie brzydka pogoda. Rano będą mgły, po południu będzie pochmurno i będzie padało. Będzie bardzo zimno i będzie wiał silny wiatr".
Domani farà brutto tempo. La mattina ci saranno le nebbie, nel pomeriggio sarà nuvoloso o pioverà. Farà molto freddo e tirerà vento forte.
Jutro będzie brzydka pogoda. Rano będą mgły, po południu będzie pochmurno i będzie padało. Będzie bardzo zimno i będzie wiał silny wiatr.

Jedynym słówkiem w tym opisie, którego możesz nie znać, jest" "o" - "albo/lub/czy".
o
albo/lub/czy

Teraz Twoja kolej. Włącz radio, telewizję lub stronę internetową z pogodą na jutro i spróbuj odpowiedzieć mi na pytanie: Che tempo farà domani?


Tym sposobem dotarliśmy do końca lekcji. Teraz już bez problemu opowiesz o tym, co dzieje się w pogodzie. Na pewno przyda Ci się ta wiedza. Jak zawsze przypominam o zrobieniu ćwiczeń do tej lekcji. Buona fortuna e a presto!
buona fortuna!
powodzenia!
fortuna (f.)
szczęście/powodzenie

Ania

Lekcja | Ćwiczenia | Ściąga
  Wszystkie lekcje Lekcja 17 Lekcja 17


Informacja o lekcjach próbnych
Lekcje próbne oraz próbne zestawy słownictwa służą do zapoznania się z możliwościami naszej platformy do nauki języków obcych. Lekcje te i zestawy są w pełni funkcjonalne, wymagają jedynie założenia konta i zalogowania się. Założenie konta jest bezpłatne i do niczego nie zobowiązuje.

Dzięki temu jako zalogowany użytkownik możesz bezpłatnie rozpocząć naukę z naszą platformą, a dopiero później zdecydować, czy chcesz ją kontynuować i wykupić pełny bezterminowy dostęp do wybranych kursów.