preload

Lekcja 31

Jak tylko skończę szkołę, pojadę w długą podróż.   Appena avrò finito la scuola farò un grande viaggio.

Lekcja próbna

Lezione 31, Tema: Appena avrò finito la scuola farò un grande viaggio.
Lekcja 31, Temat: Jak tylko skończę szkołę, pojadę w długą podróż.

Witam Cię serdecznie w trzeciej już części naszego wspólnego kursu języka włoskiego! Ta część będzie kontynuacją kursu dla średnio zaawansowanych; uzupełnimy sobie wiadomości zdobyte w poprzednich częściach oraz poznamy wiele nowych, które pozwolą Ci jeszcze pełniej korzystać z tego pięknego języka. Mam nadzieję, że test podsumowujący 2. część poszedł Ci doskonale i jesteś już gotowy na nową przygodę. Jeśli tak, to zaczynajmy!


W dzisiejszej lekcji porozmawiamy o planach na przyszłość i marzeniach. Będzie do tego potrzebny oczywiście znany Ci już czas przyszły Futuro Semplice, ale może się też przydać kolejny czas przyszły, który poznasz właśnie na dzisiejszym spotkaniu. Jest to czas przyszły złożony Futuro Composto, zwany także czasem przyszłym uprzednim, czyli Futuro Anteriore.

Na początek przypomnij sobie, jak tworzy się czas przyszły prosty. Pamiętasz? Jeśli nie, proponuję Ci szybkie powtórzenie tych wiadomości. W tym celu zajrzyj do lekcji nr 16 poświęconej Futuro Semplice.

Szczególnie dokładnie musisz przypomnieć sobie odmianę w czasie przyszłym czasowników "essere" i "avere", gdyż będą Ci one bardzo potrzebne do tworzenia nowego czasu.

Dla ułatwienia podaję ją poniżej:

iosarò noisaremo
tusarai voisarete
lui/lei/Leisarà lorosaranno

ioavrò noiavremo
tuavrai voiavrete
lui/lei/Leiavrà loroavranno

Przypomnę Ci też, że w lekcji 13. przy okazji czasu przeszłego Passato Prossimo mówiłam, że wszystkie czasy złożone odmieniają się według tych samych zasad. Pamiętasz? Być może teraz masz już pewne przypuszczenia dotyczące budowy czasu Futuro Composto, dla pewności jednak omówię ją dokładnie.

Czas przyszły złożony tworzymy poprzez odmianę w czasie przyszłym prostym (Futuro Semplice) czasownika posiłkowego "avere" lub "essere" i dodanie do niego imiesłowu Participio passato właściwego czasownika. Przedstawia to poniższa tabelka:

Futuro Composto/Anteriore
"avere" lub "essere" w Futuro Semplice + Participio Passato

O wyborze czasownika posiłkowego decydują te same zasady, które poznałeś przy okazji wyboru czasownika posiłkowego w czasie przeszłym Passato Prossimo. Jeśli ich nie pamiętasz, zajrzyj do lekcji nr 14.
Przyjrzyj się zatem przykładowej odmianie dwóch czasowników w czasie Futuro Anteriore.

ioavrò fatto noiavremo fatto
tuavrai fatto voiavrete fatto
lui/lei/Leiavrà fatto loroavranno fatto

iosarò andato/a noisaremo andati/e
tusarai andato/a voisarete andati/e
lui/lei/Leisarà andato/a lorosaranno andati/e

Czy to jest jasne? Dla pewności spróbuj sam odmienić w tym czasie kilka czasowników:

1. parlare
2. uscire
3. andare
4. lavorare

[+] Pokaż odpowiedzi
ioavrò parlato noiavremo parlato
tuavrai parlato voiavrete parlato
lui/lei/Leiavrà parlato loroavranno parlato
iosarò uscito/a noisaremo usciti/e
tusarai uscito/a voisarete usciti/e
lui/lei/Leisarà uscito/a lorosaranno usciti/e
iosarò andato/a noisaremo andati/e
tusarai andato/a voisarete andati/e
lui/lei/Leisarà andato/a lorosaranno andati/e
ioavrò lavorato noiavremo lavorato
tuavrai lavorato voiavrete lavorato
lui/lei/Leiavrà lavorato loroavranno lavorato

Na pewno świetnie Ci poszło. Nadszedł teraz czas, abyś dowiedział się do czego służy czas przyszły złożony. Jak już wcześniej wspomniałam, czas ten jest też często nazywany czasem przyszłym uprzednim i to w tej właśnie funkcji jest najczęściej używany. Służy on bowiem do wyrażania pewnej czynności przyszłej, która wydarzy się wcześniej niż inna przyszła czynność. Do budowania tego typu zdań będziemy wykorzystywać oba czasy: zarówno czas Futuro Semplice, jak i Futuro Composto. Przykład takiego zastosowania pojawił się już w temacie naszej lekcji:
Appena avrò finito la scuola farò un grande viaggio.
Jak tylko skończę szkołę, pojadę w długą podróż (dosł. odbędę wielką podróż).
appena
jak tylko
Zdanie to mówi o tym, że aby mogła wydarzyć się druga czynność (fare un viaggio), musi zostać wykonana czynność pierwsza (finire la scuola) i że jak tylko pierwsza czynność się wydarzy, zostanie spełniona także ta druga.

To może jeszcze kilka przykładów:

Appena avrò finito di lavorare andrò al cinema. - Jak tylko skończę pracę, pójdę do kina.
Appena avrò finito di lavorare andrò al cinema.
Jak tylko skończę pracę, pójdę do kina.
Appena sarai andato dal medico ti sentirai meglio. - Jak tylko pójdziesz do lekarza, poczujesz się lepiej.
Appena sarai andato dal medico ti sentirai meglio.
Jak tylko pójdziesz do lekarza, poczujesz się lepiej.
Appena avremo mangiato prenderemo un caffé. - Jak tylko zjemy, napijemy się kawy (dosł. weźmiemy kawę).
Appena avremo mangiato prenderemo un caffé.
Jak tylko zjemy, napijemy się kawy.
prendere un caffé
wypić kawę (dosł. wziąć kawę)

O tym, że zostanie użyty czas Futuro Anteriore często informuje przysłówek "appena" - "jak tylko". Wprowadza on do zdania pewną nagłość, ale przede wszystkim pozwala zrozumieć, że jedna czynność jest zależna od drugiej. Innymi tego typu wyrażeniami są "dopo che" - "po tym jak" - oraz zwyczajne "quando" - "kiedy".
dopo che
po tym jak, kiedy
quando
kiedy
A oto kilka przykładów:
Dopo che mi avrò vestito/a uscirò di casa. - Po tym jak się ubiorę, wyjdę z domu.
Dopo che mi avrò vestito/a uscirò di casa.
Po tym jak się ubiorę, wyjdę z domu.
Quando avrai finito di leggere, preparerai da mangiare. - Kiedy skończysz czytać, przygotujesz (coś) do jedzenia.
Quando avrai finito di leggere, preparerai da mangiare.
Kiedy skończysz czytać, przygotujesz (coś) do jedzenia.
preparare
przygotowywać
Dopo che avremo finito di studiare andremo a fare la spesa. - Po tym jak skończymy się uczyć, pójdziemy na zakupy.
Dopo che avremo finito di studiare andremo a fare la spesa.
Po tym jak skończymy się uczyć, pójdziemy na zakupy.
Quando avrò letto il giornale saprò chi ha vinto la partita. - Kiedy przeczytam gazetę, będę wiedział, kto wygrał mecz.
Quando avrò letto il giornale saprò chi ha vinto la partita.
Kiedy przeczytam gazetę, będę wiedział, kto wygrał mecz.
Dlatego jeżeli zaczynasz zdanie od któregokolwiek z tych okoliczników czasu, a masz zamiar wyrazić dwie czynności przyszłe, powinieneś użyć czasu Futuro Anteriore, aby zaznaczyć, która z tych czynności zostanie wykonana jako pierwsza. Nie oznacza to jednak, że czynność wcześniejsza będzie znajdowała się zawsze na początku zdania. Tak jak język polski, również język włoski dopuszcza wersję tego typu zdań, w których to późniejsza czynność wymieniana jest jako pierwsza. Przyjrzyj się jeszcze raz naszym przykładom, tym razem jednak w odwrotnej kolejności:

Uscirò di casa dopo che mi avrò vestito. - Wyjdę z domu po tym, jak się ubiorę.
Uscirò di casa dopo che mi avrò vestito.
Wyjdę z domu po tym, jak się ubiorę.
Preparerai da mangiare, quando avrai finito di leggere. - Przygotujesz (coś) do jedzenia, kiedy skończysz czytać.
Preparerai da mangiare, quando avrai finito di leggere.
Przygotujesz (coś) do jedzenia, kiedy skończysz czytać.
Andremo a fare la spesa dopo che avremo finito di studiare. - Pójdziemy na zakupy po tym, jak skończymy się uczyć.
Andremo a fare la spesa dopo che avremo finito di studiare.
Pójdziemy na zakupy po tym, jak skończymy się uczyć.
Saprò chi ha vinto la partita quando avrò letto il giornale. - Będę wiedział, kto wygrał mecz, kiedy przeczytam gazetę.
Saprò chi ha vinto la partita quando avrò letto il giornale.
Będę wiedział, kto wygrał mecz, kiedy przeczytam gazetę.
Dla ułatwienia podpowiem Ci, że aby nie pogubić się w kolejności tych dwóch typów zdań, wystarczy zapamiętać, że Futuro Anteriore znajduje się zawsze za którymś z omówionych powyżej okoliczników czasu.

Na koniec tej części lekcji dodam jeszcze, że przysłówek "appena" można stosować w wersji z przeczeniem "non appena", które ma tylko działanie wzmacniające i nie wnosi wiele do znaczenia:
non appena
jak tylko
Non appena avrò ricevuto i soldi mi comprerò quella gonna! - Jak tylko dostanę pieniądze, kupię sobie tamtą spódnicę!
Non appena avrò ricevuto i soldi mi comprerò quella gonna!
Jak tylko dostanę pieniądze, kupię sobie tamtą spódnicę!
ricevere
otrzymać/dostać/przyjąć/odebrać

Ciąg dalszy na następnej stronie...

Lekcja | Ćwiczenia | Ściąga
  Wszystkie lekcje Lekcja 32 Lekcja 32


Informacja o lekcjach próbnych
Lekcje próbne oraz próbne zestawy słownictwa służą do zapoznania się z możliwościami naszej platformy do nauki języków obcych. Lekcje te i zestawy są w pełni funkcjonalne, wymagają jedynie założenia konta i zalogowania się. Założenie konta jest bezpłatne i do niczego nie zobowiązuje.

Dzięki temu jako zalogowany użytkownik możesz bezpłatnie rozpocząć naukę z naszą platformą, a dopiero później zdecydować, czy chcesz ją kontynuować i wykupić pełny bezterminowy dostęp do wybranych kursów.