preload

Lekcja 31

Jak tylko skończę szkołę, pojadę w długą podróż.   Appena avrò finito la scuola farò un grande viaggio.

Lekcja próbna

Ciąg dalszy...


Mam nadzieję, że dotychczasowe informacje są dla Ciebie zrozumiałe. Jeśli nie, przeczytaj je jeszcze raz zanim przejdziemy do kolejnego zagadnienia lekcji. Jeśli zaś wszystko jest jasne, możemy przejść dalej.

Czas przyszły - zarówno ten prosty, jak i złożony - ma jeszcze jedno, dość istotne zastosowanie. Służy on bowiem do wyrażania przypuszczeń, kiedy nie mamy pewności, że jakaś czynność ma lub miała miejsce, a tylko podejrzewamy, że mogła się zdarzyć. I tak, przypuszczenia w stosunku do teraźniejszości będą wyrażone czasem przyszłym prostym Futuro Semplice, natomiast przypuszczenia dotyczące przeszłości oczywiście czasem Futuro Anteriore. Prezentują to poniższe zdania:

- Che ore sono?
- Saranno le due e mezza.
- Która jest godzina?
- Będzie wpół do trzeciej.
- Che ore sono?
- Saranno le due e mezza.
- Która jest godzina?
- Będzie wpół do trzeciej.
- Quanti anni ha Maria?
- Avrà 25 anni.
- Ile lat ma Maria?
- Ma jakieś 25 lat.
- Quanti anni ha Maria?
- Avrà 25 anni.
- Ile lat ma Maria?
- Ma jakieś 25 lat.
- Sai dov'è Pietro?
- Non lo so. Sarà andato da Gina.
- Wiesz gdzie jest Piotr?
- Nie wiem. Pewnie poszedł do Giny.
- Sai dov'è Pietro?
- Non lo so. Sarà andato da Gina.
- Wiesz gdzie jest Piotr?
- Nie wiem. Pewnie poszedł do Giny.
- Hai visto quel gatto? Qualcuno lo avrà abbandonato.
- Widziałeś tego (dosł. tamtego) kota? Ktoś pewnie go porzucił.
- Hai visto quel gatto? Qualcuno lo avrà abbandonato.
- Widziałeś tego (dosł. tamtego) kota? Ktoś pewnie go porzucił.
abbandonare
porzucić, opuścić
Jestem przekonana, że i ta porcja gramatyki nie nastręczyła Ci większych problemów. Przejdźmy zatem do zagadnień leksykalnych. Jak już wspomniałam, w tej lekcji zapoznasz się ze słownictwem związanym z planowaniem i projektami na przyszłość. Wiesz już jak wyrazić to za pomocą czasów. Przyszedł czas na kilka przydatnych słówek.

Zacznijmy od samego słowa "plan", "projekt". Po włosku to "progetto".
progetto (m.)
plan, projekt
Możesz zatem zapytać kolegę:

Quali sono i tuoi progetti per il futuro? - Jakie są twoje plany na przyszłość?
Quali sono i tuoi progetti per il futuro?
Jakie są twoje plany na przyszłość?
albo:

Hai progetti per il fine settimana? - Masz plany na weekend?
Hai progetti per il fine settimana?
Masz plany na weekend?
fine settimana (m.)
weekend
W odpowiedzi możesz usłyszeć np. takie deklaracje:

Quando avrò dato tutti gli esami andrò in vacanza. - Kiedy zdam wszystkie egzaminy, pojadę na wakacje.
Quando avrò dato tutti gli esami andrò in vacanza.
Kiedy zdam wszystkie egzaminy, pojadę na wakacje.
Da grande lavorerò come architetto. - Kiedy będę dorosły (dosł. duży), będę pracował jako architekt.
Da grande lavorerò come architetto.
Kiedy będę dorosły (dosł. duży), będę pracował jako architekt.
da grande
jako dorosły
Non appena avrò finito l'università cercherò il lavoro. - Jak tylko skończę studia (dosł. uniwersytet), poszukam pracy.
Non appena avrò finito l'università cercherò il lavoro.
Jak tylko skończę studia (dosł. uniwersytet), poszukam pracy.
In futuro mi comprerò una Ferrari. - W przyszłości kupię sobie Ferrari.
In futuro mi comprerò una Ferrari.
W przyszłości kupię sobie Ferrari.
Dopo che avrò preso la laurea mi sposerò con Chiara. - Kiedy się obronię, ożenię się z Chiarą.
Dopo che avrò preso la laurea mi sposerò con Chiara.
Kiedy się obronię, ożenię się z Chiarą.
laurea (f.)
dyplom ukończenia szkoły wyższej
prendere la laurea
obronić się/zdobyć tytuł naukowy
sposarsi
ożenić się/wyjść za mąż
Fra dieci anni sarò un uomo ralizzato: avrò un figlio, costruirò una casa e pianterò un albero. - Za dziesięć lat będę spełnionym mężczyzną: będę miał syna, zbuduję dom i posadzę drzewo.
Fra dieci anni sarò un uomo ralizzato: avrò un figlio, costruirò una casa e pianterò un albero.
Za dziesięć lat będę spełnionym mężczyzną: będę miał syna, zbuduję dom i posadzę drzewo.
realizzato
spełniony/wykonany/zrealizowany
costruire
budować
piantare
sadzić/zasadzić/posadzić
Gdybyś rozmawiał ze starszą osobą, mogłaby ona odpowiedzieć Ci:

In pensione farò molti viaggi. - Na emeryturze odbędę wiele podróży.
In pensione farò molti viaggi.
Na emeryturze odbędę wiele podróży.
pensione (f.)
emerytura
Non appena avrò finito di lavorare riposerò per tutti questi anni! - Jak tylko skończę pracę, odpocznę za te wszystkie lata!
Non appena avrò finito di lavorare riposerò per tutti questi anni!
Jak tylko skończę pracę, odpocznę za te wszystkie lata!
riposare
odpoczywać/wypoczywać
Dziecko natomiast mogłoby udzielić Ci na przykład takiej odpowiedzi:

Da grande diventerò cantatrice, darò i concerti e sarò molto ricca e famosa. - Jak będę duża, zostanę piosenkarką, będę dawała koncerty i będę bardzo bogata i sławna.
Da grande diventerò cantatrice, darò i concerti e sarò molto ricca e famosa.
Jak będę duża, zostanę piosenkarką, będę dawała koncerty i będę bardzo bogata i sławna.
cantante/cantatrice
piosenkarz/piosenkarka
concerto (m.)
koncert
ricco
bogaty
famoso
sławny/słynny


W ten sposób możesz sam tworzyć swoje zdania i wyrazić co będziesz robił w przyszłości. Spróbuj samodzielnie ułożyć dziesięć tego typu zdań ze znanych Ci już zwrotów i wyrazów. Na pewno przyjdzie Ci to bez problemu. Ja tymczasem zapraszam Cię do przerobienia ćwiczeń, które przygotowałam do tej lekcji, i czekam na Ciebie na kolejnym spotkaniu!

A presto!
Ania

Lekcja | Ćwiczenia | Ściąga
  Wszystkie lekcje Lekcja 32 Lekcja 32


Informacja o lekcjach próbnych
Lekcje próbne oraz próbne zestawy słownictwa służą do zapoznania się z możliwościami naszej platformy do nauki języków obcych. Lekcje te i zestawy są w pełni funkcjonalne, wymagają jedynie założenia konta i zalogowania się. Założenie konta jest bezpłatne i do niczego nie zobowiązuje.

Dzięki temu jako zalogowany użytkownik możesz bezpłatnie rozpocząć naukę z naszą platformą, a dopiero później zdecydować, czy chcesz ją kontynuować i wykupić pełny bezterminowy dostęp do wybranych kursów.